Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Towarzystwo działa w Polsce od 1990 roku. Większościowym akcjonariuszem spółki jest austriacka grupa Vienna Insurance Group, wiodący ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak małe, średnie i duże przedsiębiorstwa dowolnego sektora przemysłu i usług.

Compensa dostarcza osobom prywatnym następujące ubezpieczenia:Compensa

 • Komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance, Zielona Karta, OP, moto DNA kod)
 • Pakiet rodzinny (ubezpieczenia osobowe i majątkowe),
 • Dom (ubezpieczenie domu/mieszkania, inwestycji budowlanej w trakcie realizacji),
 • Turystyczne (ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych prywatnych i służbowych),
 • Na życie (gwarancja Renta, ubezpieczenia z funduszem oraz kapitałowe i ochronne),
 • Zdrowotne (leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne),
 • NNW,
 • Rolne (obowiązkowe i budynków gospodarstwa rolnego).

Klientowi biznesowemu mogą zostać przedłożone następujące propozycje ubezpieczeń:

 • Firma (OC, ubezpieczenie pracowników od NNW, Assistance),
 • Mienie (kompleksowe ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oraz m. in. od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń),
 • Budowlano-montażowe  (ubezpieczenie wszystkich ryzyk),
 • NNW,
 • Utraty zysku,
 • OC,
 • Transportowe,
 • Turystyczne,
 • Zdrowotne (opieka medyczna Compensa Zdrowie i Zdrowie z Refundacją).

Czytaj też:

Be Sociable, Share!