Jak zrezygnować z polisy na życie?

Być może z jakichś przyczyn będziemy chcieli rozwiązać umowę, którą zawarliśmy z naszym towarzystwem ubezpieczeń. Nie jest to zadanie proste, co więcej nie jest z pewnością korzystne, jednak jak najbardziej możliwe. Powiedzmy więc jak zrezygnować z polisy na życie.

Rezygnacja z ubezpieczenia

Pierwsze co należy zrobić, to przejrzeć Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To tam znajdują się indywidualne dla każdej polisy okoliczności, które są brane pod uwagę w przypadku rezygnacji z polisy na życie. W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie ogólne kwestie związane z wymówieniem umowy.

W jakiej sytuacji następuje rozwiązanie umowy?

Najkorzystniejszą sytuacją dla ubezpieczonego jest ta, w której decyduje się on na rozwiązanie umowy przed upływem 30 dni od jej podpisania. Jest to ustawowy czas, kiedy można z niej zrezygnować bez konsekwencji i odzyskać zapłaconą składkę. Jednakże kiedy okres ten zostanie przekroczony sprawa się komplikuje.

W przypadku umów krótkoterminowych, np. na okres 12 miesięcy często następuje automatyczna prolongata, czyli przedłużenie umowy niejako „z urzędu”. Jeżeli nie chcemy dalej korzystać z takiej polisy musimy wysłać ubezpieczycielowi wniosek, w którym rezygnujemy z dalszego trwania umowy. Rezygnacja z polisy może nastąpić także poprzez zaprzestanie opłacania składek. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wysłać wezwanie do zapłaty wraz z informacją o konsekwencjach nieopłacenia składki. Po nieuiszczeniu opłaty umowa jest najczęściej rozwiązywana. Jednakże lepszym rozwiązaniem będzie wysłanie odpowiedniego pisma do ubezpieczyciela, w którym poinformujemy o wymówieniu umowy.

Odzyskanie pieniędzy z polisy

Jeżeli chcemy zrezygnować z polisy na życie bez opcji gromadzenia kapitału to należy pamiętać, że nasza polisa nie jest lokatą bankową. Oznacza to, że rezygnując z umowy nie otrzymamy środków, które zostały wpłacone.  W przypadku polis o charakterze oszczędnościowym istnieje możliwość wykupu częściowego lub całkowitego. W przypadku częściowego wykupu oznacza to zmniejszenie kapitału naszej polisy, wykup całkowity wiąże sięz reguły z zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej i wypłatą wartości wykupu ze środków odłożonych na ten cel. Po raz kolejny należy zaznaczyć, że nawet w przypadku całkowitego wykupu nie musi to oznaczać odzyskania całej wpłaconej kwoty. Co więcej taki rodzaj wypłaty środków może nastąpić dopiero o 2-3 latach regularnego opłacania składek.

Rezygnacja z polisy na życie powinna być decyzją przemyślaną. Z reguły oznacza ona utratę części lub całości wpłaconych na nią środków a sam proces rezygnacji może zająć nawet kilka tygodni lub miesięcy. Jeżeli jednak zmuszeni jesteśmy zrezygnować z ubezpieczenia na życie powinniśmy zapoznać się z OWU oraz skontaktować z naszym agentem ubezpieczeniowym.

Czytaj też:

Be Sociable, Share!