Grupowe ubezpieczenie na życie HDI-Gerling

Wynagrodzenie pracownika to nie jedyne, czym właściciele małych i średnich firm mogą motywować swoich pracowników. W grę wchodzą także dodatki i bonifikaty, takie jak dodatkowe ubezpieczenie na życie.

ubezpieczenie grupowe HDI

Grupowe ubezpieczenie na życie  HDI-Gerling jest propozycją dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcieli by ubezpieczyć siebie oraz swoich pracowników w wieku od 16 do 65 lat. Umowa może być zawarta w przedsiębiorstwie liczącym do 15 osób, jeśli przystąpi do niego 75% pracowników, lecz niej niż 3 osoby. Dla większych przedsiębiorstw wymagany jest co najmniej 50% udział, lecz nie mniejszy niż 12 osób.

Czym jest grupowe ubezpieczenie na życie  HDI-Gerling?

Grupowe ubezpieczenie na życie HDI-Gerling oferuje kompleksową ochronę pracowników proponując 19 wariantów sumy ubezpieczenia – od 4000 do 40000 złotych. Pakiet podstawowy może zostać rozszerzony o szereg multipakietów dodatkowych, w których skład wchodzą m. in.:

  • Multipakiet wypadkowy – dostępny w 9 wariantach
  • Multipakiet chorobowy – dostępny w 9 wariantach
  • Multipakiet rodzinny – dostępny w 9 wariantach
  • Multipakiet szpitalny – dostępny w 6 wariantach

Dowolność w konfiguracji oferty jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala dopasować zakres ubezpieczenia oraz jego koszta do indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa. Co więcej, grupowe ubezpieczenie na życie  HDI-Gerling to nie tylko część ochronna, ale także możliwość jej rozszerzenia o część inwestycyjną. Towarzystwo Ubezpieczeń proponuje inwestowanie w szeroką gamę funduszy kapitałowych zróżnicowanych co do stopnia ryzyka i możliwych do osiągnięcia zysków. Jest to zatem dodatkowy sposób na pomnożenie kapitału polisy.

Wzajemne korzyści

Grupowe ubezpieczenie na życie  HDI-Gerling daje właścicielom małych i średnich firm możliwość prowadzenia atrakcyjnej polityki kadrowej i motywowania pracowników. Równocześnie pozwala dopasować się do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Pracownicy zaś zyskują dodatkową ochronę siebie i swoich bliskich w razie śmierci lub niezdolności do pracy. Jest to zatem doskonałe narządzie do poprawy funkcjonowania pracy firmy. Więcej informacji można uzyskać na stronie HDI Gerling lub kontaktując się z przedstawicielem Towarzystwa.

Czytaj też:

Be Sociable, Share!